Webmaster

Patrick Wang

Darumwang@hotmail.com

FDF Darum historie

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Den 1. februar 1981 var FDF Darum klar til start.

 

Forinden var der på foranledning af en gruppe forældre foregået et arbejde med at finde ud af, om der var interesse for og opbakning til at man kunne gå i gang med denne aktivitet. At der var børn med interesse for friluftslivet og spejder aktiviteter var der ingen tvivl om, men der skulle også findes voksne, der ville påtage sig opgaven.

 

Det første møde blev holdt den 29.10.1980 i Darum præstegård. Det viste sig, at der var stor interesse for at komme i gang og tage en opgave på sig – og der blev foretaget valg til både bestyrelses- og lederposter. Arbejdet var skudt i gang.

En af initiativtagerne var Jan Christensen, som også blev den første kredsleder i Darum. Den første formand for bestyrelsen var Søren Pedersen.

 

FDF Darum havde i de første år helt andre vilkår end i dag. Den første tid afholdtes møderne i omklædningsrummet i DGU’s klubhus, og en tid benyttedes opholdsstuen på campingpladsen. Udendørsaktiviteterne foregik i den lille skov i ”Mamrelund”, hvor en skurvogn blev stillet op og gav mulighed for lidt læ og opbevaring af grej.

 

Men det var helt fint. FDF kom godt fra start med 65 aktive børn og allerede det første år fik de ældste mulighed for at deltage i FDF’s landslejr, der afholdes på ”Sletten” hvert 5. år. Væbnerne havde på den første landslejr samarbejde og lejr sammen med en kreds fra Esbjerg og opnåede lejrens energispare-vimpel for et kombi-komfur.

 

Den første sommerlejr for hele kredsen fandt sted i Torn Trines Hus ved Vejle Fjord i 1983.

Efter et par år fik vi lidt ”fastere” forhold, idet vi erhvervede et brugt klubhus, der blev stillet op i et hjørne på sportspladsen ved skolen og var klar til brug efter sommerferien i 1983.Nu havde vi ”vores eget” lille hus, og vi var meget glade for ”Koglen”, selvom pladsen på 30 kvm var lidt trang. ”Koglen” blev i en årrække det faste opholdssted, indtil planerne om et nyt kredshus tog fart.

 

I juni 1987 fik vi muligheden for at erhverve grunden på Videkærvej, og den 6. august 1988 kunne der holdes indvielse af ”Skovhytten”.Forud lå et stort arbejde med bl.a. at stemme dørklokker for at få samlet penge ind til dette projekt.

 

Nu have vi vores ”helt eget sted”, men kun realiseret via sparsommelighed, sammenhold, frivilligt arbejde og stor opbakning fra hele sognet. En udvidelse af hytten med opbevaringsrum er senere kommet til. Jernbanevognen der blev brugt til lagerrum kunne ikke holde længere, og der var brug for plads til opbevaring af telte og andet grej.

 

Aktiviteterne og arrangementerne har gennem årene været mange. Der har været afholdt loppemarked i Bent Sørensens garage, julearrangementer i værkstedet ved Allan og Bodil Simonsen, aktiviteter ved byfesten, underholdning ved grundlovsmøder, cykelrally, julestue med Lucia-optog, fastelavn og Sct. Hans.Derudover kredsarrangementer, forældrearrangementer og sommerlejre.

 

Nogle af aktiviteterne har været med fra starten – men har dog forandret sig. Fastelavn blev f.eks. de første år holdt i samarbejde med DGU udendørs ved DGU’s klubhus. Flyttede senere ind i gymnastiksalen, men da der efterhånden kom flere og flere til, afholdes fastelavnsfesten nu i fritidscentret.

 

Et andet arrangement der har været med fra starten er Sct. Hans-festen, der de første år blev afholdt på en mark på Håndværkervej. Nu holdes der Sct. Hans ved ”Skovhytten”, der er det ideelle sted med plads til et stort bål og med plads til mange mennesker. Et stort bål med en hylende heks, fakkeloptog og forskelige boder er hvad FDF'erne denne aften byder på. 

 

FDF's julestue må heller ikke gemmes - i starten afholdt på skolens gange og i klasseværelser. Nu afholdes julestuen i fritidscentrets hal. Her sælges adventskranse, dekorationer, mundgodt m.v. - for at tjene penge til kredsarbejdet, men også for at folk kan få nogle hyggelige timer. En fast tradition er Luciaoptoget. Vi oplever altid stor opbakning til vore arrangementer, hvilket vi sætter stor pris på.

 

Siden opstarten i 1981 har det været sådan, at hele kredsen mindst to gange om året følges ad til kirke – og efterhånden er det blevet en tradition, at hele FDF-kredsen er i kirke i forbindelse med kyndelmissegudstjeneste og høstgudstjeneste.

 

Udover de ugentlige møder er weekwndturene, kredsarrangementerne og sommerlejren vigtige dele af aktiviteterne. Årets højdepunkt er nok sommerlejren, hvor børn, unge og voksne her har mulighed for atmødes og opleve på tværs af aldersgrænser, og hvor samværet er lige så vigtigt som aktiviteterne.

 

Sommerlejren giver nogle helt specielle oplevelser, både for børnehaveklassebarnet, der er med for første gang og skal lære sommerlejr-reglerne at kende, og for senioren, der efterhånden har prøvet det mange gange. ( Og hvor er det herligt at møde et ungt mennesker, der siger " kan du huske ") Selv om id'erammen er forskellig fra år til år, er der nogle ting, der er faste og som kan genkendes.

 

Flaghejsning kl. 08.00 - med søvnige hoveder og små øjne, når vi kommer lidt hen på ugen. Det kan også være lidt besværligt, at finde sine egne sokker eller skjorte, men FDF.skjorten er på til flaghejsning. Så er der lige morgengymnastikken - som vi vist ikke har haft hvert år, men som er genindført af vores friske væbnerledere. Pilte og væbnere bor som regel i telt og laver mad på bål, hvorimod puslinge og tumlinge nyder den luksus at bo i hytte, og har tanter til at sørge for at der kommer lidt mad på bordet. Lange blikke  sendes af og til  fra lejrpladsen når kartoflerne er lidt længe om at komme i kog, og de mindste allerede sidder bænket omkring spisebordet.

 

En to-dages hike hører også med til pilte og væbneres sommerlejr. Et andet fast punkt er aftenens lejrbål. Her samles alle til sang og underholdning. Det er ikke småting, man her kan blive udsat for. Mange gange er det ledere og tanter, der står for tur til stor morskab for børnene. Efterhånden er det blevet er tradition, at lejren slutter fredag aften. Forældrene henter selv deres børn og inviteres til at komme hen på eftermiddagen, så de kan se lejren og efter fælles madpakkespisning deltage i sommerlejrens afslutningslejrbål.

 

Der er fortsat fuld gang i aktiviteterne i FDF Darum - der er 37 børn, som deltager i de ugentlige møder og sommerlejren er under planlægning.

Der har været forskellige kredsledere og bestyrlsesformænd, som har lagt er stort arbejde og mange timer i FDF-arbejdet i Darum - PT er Jørgen Haubuf kredsleder og  Aase Sørensen formand for bestyrelsen

 

På den dejlige plads ved Skovhytten på Videkærvej kan man nu også se en flot overdækket bålplads, der bliver benyttet flittigt - nye arrangementer er kommet til - f.eks. FDF i natten, cykelrally hvet andet år - hvor børnene cykler penge ind til FDF- arbejdet.Samarbejde med kirken om kyndelmisse- og høstgudstjenese. Ved kyndelmisse pyntes kirken med flere hundrede lys og ved høst bærer FDF'erne høstoffer ind i kirken.

 

FDF står for Frivilligt Drenge- og Pigeforbund, og er en af landets største frivillige børne- og ungdomsorganisationer.

Organisationen, der i starten kun var for drenge, blev stiftet i 1902 af Holger Tornøe. Først i 1952 kom FPF til for pigerne, og i 1974 blev de to forbund slået sammen til FDF/FPF. I dag er næsten alle kredse både piger og drenge, men i november bleb FDF/FPF igen omdøbt og hedder nu kun FDF. Der er i Danmark mellem 450-460 kredse og ca. 31.000 medlemmer.

 

Kerneaktiviteterne i FDF er friluftsliv, leg og oplevelser – vi vil gerne give hinanden nogle gode, udfordrende, sjove, fantasifulde og livsbekræftende oplevelser, og vi lægger vægt på fællesskabet mellem børn, unge og voksne.

                                                                                                

Tove Hansen

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now